80 må testes etter at ansatt i hjemmetjenesten fikk påvist smitte