Lørdag 12. februar satte regjeringen en strek for koronatiltakene i Norge. Med umiddelbar virkning ble landet gjenåpnet. Siden er 710 moinger smittet med viruset.

Det viser tallene Modum kommune den siste uka har lagt ut på sine hjemmesider.

Faktisk er den tredje «verste» smittedagen i løpet av den siste uka nettopp dagen for gjenåpning. Da ble det registrert 126 smittetilfeller i Modum.

Det er viktig å poengtere at det hele denne perioden har vært hurtigtester som gjelder – og selvregistrering ved smitte. Kommuneoverlege Pål Steiran har flere ganger påpekt at dette gir grunn til å tro at mørketallene er høye.