7.057 besøkende i Sigdal på palmesøndag i fjor. I år er tallet 382

Når man teller antall påslåtte telefoner i Sigdal viser det seg raskt at fjellet er mer eller mindre tomt for hytteturister. Kun 300–400 dagsturister tok turen lørdag og palmesøndag.