– Med Lønning får vi en erfaren leder med stort engasjement og evne til å utvikle Modum Bad videre, sier styreleder Øyvind Håbrekke.

Fra legeforeningen

Lønning kommer fra stillingen som fagdirektør i Legeforeningen. Hun er også leder av styringsgruppen for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT). Lønning har tidligere vært direktør for kompetanse i Vestre Viken, og leder for SiO Helse som er helsetjenesten for studenter i Oslo og Akershus.

Hun er bosatt i Drammen.

Glede og engasjement

– Det er med glede og engasjement jeg ser fram til å ta fatt på oppdraget som direktør ved Modum Bad, sier Kari-Jussie Lønning.

– Virksomhetens sterke posisjon innen fremme og behandling av psykisk helse og livskvalitet, i rammen av det diakonale fundamentet, ligger til grunn for dette. Det brede tilbudet har vært – og er, svært viktig for mange. Sammen med de ansatte blir det spennende å jobbe for videreføring av denne solide posisjonen og finne muligheter for veien videre, fortsetter hun.

– Bred bakgrunn

Styreleder Håbrekke opplyser at Lønning har bred bakgrunn fra ledelse i ulike deler av helsetjenestene.

– Hun har et sterkt engasjement for Modum Bad og mulighetene som ligger i vårt særpreg og identitet. Styret er svært glad for at Lønning har takket ja til stillingen og vi ser fram til samarbeidet, sier han.

Tiltrer på senhøsten

Tidspunkt for tiltredelse er 1. september.

Lønning etterfølger Anders Werp som sluttet i stillingen før jul. Jorunn Tangen Hole vil som konstituert direktør lede Modum Bad fram til tiltredelsestidspunktet.

– Vi er takknemlige og svært tilfredse med at virksomheten er i trygge hender under hennes ledelse i denne perioden, avslutter Håbrekke.