38 000 arbeidssøkere i Vest-Viken. Færrest søkere i Sigdal

Det er nå registrert 26 694 personer som helt ledige i regionen Vest-Viken som dekker kommunene i Buskerud (inkludert Svelvik), pluss Asker, Bærum og Jevnaker.