I nytt saldert budsjett for 2022 foreslår regjeringen 36 millioner kroner til kommunene i Midtfylket, fordelt slik; Sigdal 3 154 millioner kroner, Krødsherad 1 977 millioner kroner, Modum 12.891 millioner kroner og Øvre Eiker 18.077 millioner kroner for de økte utgiftene og reduserte inntektene de har hatt på grunn av korona i 2022.

Gjennom hele pandemien har ansatte i kommunene gjort en fantastisk jobb. De har stått i frontlinjen og bidratt til at hverdagen til folk har vært så normal som mulig, samtidig som de har sørget for godt smittevern, vaksinering og testing.

Alle er vi imponert over innsatsen, og forstår at det har vært harde tak og at sykepleiere, lærere og andre som har stått i frontlinja har vært slitne.

Pandemien setter tydelige spor i kommunene i år også. Regjeringen har hele tiden vært tydelige på å stille opp for kommunesektoren med tanke på merutgifter og mindreinntekter knyttet til korona.

Fordelingen er basert på innbyggertall i de respektive kommunene og kommer godt med når kommunebudsjettene skal gjøres opp. Det betyr at kommunene blir fullt ut kompensert for de estimerte merutgiftene de har hatt første halvår i 2022 og vil på den legge til rette for å videreføre et høyt tjenestenivå til innbyggerne også i 2023.