Vi er for fullt inne i julebordsesongen. Dette betyr for mange mye god mat og drikke – og ofte sene kvelder. Rapporter fra restaurantbransjen tyder på at den verste flatfylla er blitt borte etter hvert som færre og færre firmaer opererer med åpen bar. Når folk må betale i baren selv, virker dette klart bremsende på konsumet.

Likevel er det mange som forlater julebordet med høy promille, og noen få av dem velger dessverre sannsynligvis å kjøre hjem selv. En god del andre lever farlig bak rattet morgenen etter, fremdeles med promille i blodet.

Fra UP er anbefalingen klar: La bilen stå, også om du er det minste i tvil om du er «kjørbar» morgenen etter julebordet. Men hvor hektisk er egentlig november og desember for UP?

Kniper fire ganger så mange!

– Setter dere inn ekstra innsats i disse julebordstider?

– Nei, vi bruker de samme ressursene som ellers, og har også nå prioritet på rus. I tillegg har vi i julebordsesongen ekstra fokus på valg av tid og sted for innsatsen, sier Steven Hasseldal, nyansatt UP-sjef til Broom.

– Vi har generelt innskjerpet kontrollrutinene våre slik at alle vi stopper blir sjekket for rus. Alle må blåse eller avgi spyttprøve, og vi ser at vi tar stadig flere.

I løpet av de siste 10 årene er antallet vi har tatt for ruspåvirket kjøring firedoblet. Dette er UPs tall, og de omfatter alle typer rus, forteller han.

Tatt med 3,14 (!) i promille

Politiet har fokus på å sjekke rus, også i førjulstiden.

Politiet har fokus på å sjekke rus, også i førjulstiden. Foto: Scanpix

Følges opp med blodprøve

– Er fordelingen mellom alkohol og andre rusmidler stort sett den samme gjennom denne perioden?

– Vi tar nok nå flere med annen type rus enn alkohol, men dette har selvsagt også sammenheng med at vi har fått hjelpemidler som gir oss bedre muligheter til å avsløre flere forskjellige rusmidler.

– Dere har blant annet fått en ny type spyttester. Hvordan slår det ut?

– Det er riktig at vi er i ferd med å bytte til en annen type spyttester, men det er for tidlig å si noe om effekten av denne. I likhet med alkometeret er også spyttesteren bare en indikator, som senere må følges opp med eksempelvis blodprøve, sier UP-sjefen.

Han er klar på at problemet med ruspåvirket kjøring er stort, noe tall fra UPs kontrollvirksomhet klart bekrefter.

– Vin har mer enn nok må ta tak i, sier UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: UP

– Vin har mer enn nok må ta tak i, sier UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: UP

Mer enn nok å ta tak i

– Våre veikantundersøkelser forteller at to av hundre kjører i påvirket tilstand. Den minste andelen av dette er faktisk alkohol over 0,2 promille, som står for 0,2 prosent av alle bilførere. Illegale stoffer over de fastsatte grenseverdiene oppdager vi hos 0,7 prosent, og påvirkning som følge av medisin bruk utgjør 1,1 prosent. Ingen tvil uansett om at alt for mange kjører når de ikke burde ha gjort det. Det er derfor mer enn nok å ta tak i for oss også i fortsettelsen, sier Hasseldal videre.

– Er det ekstra mange som blir tatt med promille nå i førjulstiden?

– Nei, vi tar ikke spesielt mange flere nå enn ellers i året. Faktisk er det sommeren som dominerer på denne statistikken. Spesielt i juli topper det seg gjerne, ikke minst når vi er så heldige å få en ekstra fin sommer. Da sitter folk ute til sent og koser seg, og særlig morgen-promille er det mange som ikke er nok oppmerksomme på, slutter UP-sjef Steven Hasseldal.

EU vil ha ny og enda strengere promillegrense