Jeg leser i Bygdeposten på nett i dag:
«Som et lite ekstra skudd for baugen ble også tilskuddet til årets 1. mai-arrangement redusert ytterligere. I fjor søkte de om 16.000 kroner og fikk 12.500 kroner i kommunal støtte. Denne uken bevilget formannskapet 10.000 kroner.

– Det er et signal om at det politiske flertallet ikke ønsker å støtte de verdiene 1. mai står for, sier Ståle Versland».

Det må i forhold til dette sies at i 2020 ble det sagt fra dagens posisjon at det må være en egenandel i budsjettet som legges ved søknaden.

Den egenandelen var ikke med i årets søknad, heller.

Når Versland her sier at vi ikke ønsker å støtte de verdiene 1. mai står for, må jeg for egen del få si det er langt, langt fra sannheten.

Jeg har vært med på støtte bevilgninger til 1. mai arrangement siden 1992 som lokalpolitiker i Modum. Jeg stemte for støtte i formannskapsmøtet sist mandag også!

I kommunestyreperioden 2019-2023 er jeg så heldig å være leder i hovedutvalget for kultur, idrett og livsglede. Når kulturetaten behandler søknader om støtte til arrangementer forventes det i de fleste tilfeller at arrangør bidrar med minst like stort beløp som det søkes om. I de fleste saker gis det underskuddsgaranti istedenfor direkte tilskudd.