...
Gleder seg: Vera A. Kristiansen, konsulent i økonomiavdelingen og Aud Norunn Strand, rådmann Modum kommune, rettssak mot Evry AS. Foto: Caroline Bartos

Krever millionerstatning

MODUM: Tre år gammelt økonomisystem byttes ut og leverandøren må svare i retten

Caroline Bartos E-post
Publisert 19.10.2013 kl 10:00 Oppdatert 19.10.2013 kl 10:00

Tips en venn på e-post:Kommunen har gått sammen med Ringerike, Tana, Båtsfjord og Berlevåg kommuner for å få igjen penger fra selskapet Evry AS.

Det samlede kravet er på rundt 24 millioner kroner, mens Modum isolert vil ha tilbake sju millioner.

Holder ikke mål

– Det økonomi- og personalsystemet vi kjøpte holder ikke mål. Det var et produkt som ikke var ferdig utviklet og som inneholdt ganske mange feil, forteller rådmann Aud Norunn Strand.

Dette har ført til både ekstraarbeid og ekstrautgifter, og kommunen mener å kunne dokumentere sitt krav i stevningen mot selskapet.

Modums krav er todelt: prisavslag og erstatning.

Prisavslag på grunn av forsinkelser og mangler i løsningen.

Erstatningskravet går på det økonomiske tap og ekstrautgifter som forsinkelser og mangler har påført kommunen.

Manuell retting

Saken går i Oslo tingrett fram til 1. november, og startet mandag. 1. november går kommunen over på et nytt system, og det som ikke fungerer skikkelig, tas ut av drift i løpet av november når kontrakten med Evry går ut.

– Leverandøren har valgt ikke å videreføre systemet. Derfor bytter vi, og jeg vil tro at de som har hatt mye merarbeid over lang tid knyttet til systemet, blir fornøyde nå, smiler rådmannen.

Eksempler på problemer er feil som har krevd mye manuell retting, blant annet ved lønnskjøring, og det var ikke mulig å rapportere endringer til pensjonsselskap i en lang periode.

Modum har gått sammen med Krødsherad, Sigdal, Ringerike og Hole om å kjøpe det nye systemet.

– Vi samarbeider fordi det er tids- og ressursbesparende å gå sammen flere. Det er mye å hente på felles anbudsrunde og samarbeid i innkjøringsfasen, sier Strand.

Dom i desember

Selv om Modum går sammen med blant annet to nabokommuner, er det ikke vedtatt noe samarbeid rundt disse tjenestene de tre kommunene imellom.

– Vi samarbeider bare om selve innkjøpet, men det legger grunnlag for tettere samarbeid dersom det skulle være ønskelig på et tidspunkt, sier rådmannen.

Hun regner med at dom i saken kommer i desember. Skulle kommunen vinne fram med sitt krav, vil erstatningen bli «friske» penger for kommunen.

– Utleggene vi har hatt på systemet er betalt. Alt vi eventuelt får i erstatning, vil styrke budsjettet, sier Strand.

Evry AS svarer gjennom kommunikasjonsdirektør Georg Remman at de ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

På forsiden nå


...

Fire nye togavganger fra Hokksund

Allerede fra desember kan det bli fire nye togavganger mellom Drammen-Hokksund-Kongsberg hver dag. Årsak: Regjeringen vil ha flere tog på Sørlandsbanen.

...

Bombealarmen avblåst

Bombegruppa har slått fast at det ikke er noen eksplosiver i kofferten, som ble funnet utenfor DNB i Hønefoss sentrum.

...

65 hunde-meldinger på elleve dager

Fra 11. april til og med til tirsdag kveld har politiet i Nordre Buskerud fått inn 65 meldinger om hunder som er savnet eller funnet.

...

Vil ha karakterfri grunnskole

Han er straks utdannet lærer og sentral i Senterungdommen. Magnus Weggesrud mener det er på tide å vrake karakterene i ungdomsskolen.